X
Menu

Cadru legislativ

Acestea sunt toate informatiile de ordin legislativ pe care trebuie sa le aveti in vedere atunci cand solicitati acordarea de servicii sociale:

1.      Ordonanta Nr. 68 din 28 August 2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile aduse de legea Nr. 515 din 28 noiembrie 2003; Ordonanta Nr.86 din 19 august 2004; Legea Nr.488 din noiembrie 2004.
 
2.      Ordonanta Nr.86 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Nr.68 din 28 august 2003; Legea Nr. 488 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei nr.86 din 19 August 2004.
 
3.      Legea Nr. 47 din 8 Martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala.
 
4.      Hotararea Nr. 1024 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, art.1, anexa.1 Abrogate de H.G. nr. 539/2005 (art.12); aliniatul 2 modificat prin H.G. nr.723/2006.
 
5.      Ordinul Nr. 383 din 6 iunie 2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale si a modalitatii de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori.
 
6.      Hotararea nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului Nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile si completarile aduse de Hotararea Nr.1007 din 1 septembrie 2005.
 
7.      Legea asistentei sociale Nr. 292 din 20 decembrie 2011, care reglementeaza cadrul general de organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistenta sociala in Romania.
 
8.    Legea Nr. 17 din 6 martie 2000  privind asistenta sociala a persoanelor varstnice cu modificarile si completarile aduse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 118/2008, Legea Nr. 270/2008, Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 43/2010.
 
9.    Ordinul Nr. 2126 din 05 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice (anexa 1).
 
10.     Legea Nr. 197 din  1 noiembrie 2012 privind asigurarea calitatii ├«n domeniul serviciilor sociale, cu modific─ârile si completarile aduse de OUG Nr. 84/2012.